Bán nhà riêng tại Phường Vân Dương, Thành phố Bắc Ninh