Bán nhà riêng tại Phường Vĩnh Thọ, Thành phố Nha Trang