Bán nhà riêng tại Thị trấn Bần Yên Nhân, Huyện Mỹ Hào