Bán nhà riêng tại Thị trấn Một Ngàn, Huyện Châu Thành A