Bán nhà riêng tại Xã Vĩnh Hiệp, Thành phố Nha Trang