Bán trang trại, khu nghỉ dưỡng tại Thị trấn Hiệp Hòa, Huyện Đức Hòa