Bán trang trại, khu nghỉ dưỡng tại Huyện Vĩnh Hưng