Bán trang trại, khu nghỉ dưỡng tại Xã Hưng Thi, Huyện Lạc Thủy