Bán trang trại, khu nghỉ dưỡng tại Xã Khánh Hiệp, Huyện Khánh Vĩnh