Cho thuê căn hộ chung cư tại Chung cư Ban cơ yếu Chính phủ