Cho thuê căn hộ chung cư tại Nhà ở cho cán bộ chiến sỹ Bộ Công an