Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Đường Dương Quảng Hàm