Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Phường 4, Thành phố Vĩnh Long