Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy