Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh