Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Đường Bưng Ông Thoàn