Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Phường Đông Ngàn, Thị xã Từ Sơn