Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Phường Uyên Hưng, Huyện Tân Uyên