Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Xã Trưng Trắc, Huyện Văn Lâm