Nhà đất bán tại Phường Liên Bảo, Thành phố Vĩnh Yên