Xây dựng - Hoàn công

Xây dựng - Hoàn công hay hoàn thành công trình là một thủ tục hành chính trong hoạt động xây dựng công trình nhà cửa nhằm xác nhận sự kiện các bên đầu tư, thi công đã hoàn thành công trình xây dựng sau khi được cấp giấy phép xây dựng và đã thực hiện xong việc thi công có nghiệm thu. Đây là một thủ tục bắt buộc và được thực hiện thường xuyên trong xây dựng nhưng không phải ai cũng nắm rõ những vấn đề cụ thể của nó.

Các bài viết thuộc chủ đề Xây dựng - Hoàn công