Bán đất tại Phường Cam Phúc Bắc, Thành phố Cam Ranh