Bán đất tại Phường Cam Phúc Nam, Thành phố Cam Ranh