Bán đất tại Phường Đức Nghĩa, Thành phố Phan Thiết