Bán đất tại Phường Phú Trinh, Thành phố Phan Thiết