Bán đất tại Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Quảng Ngãi