Bán đất tại Phường Trương Quang Trọng, Thành phố Quảng Ngãi