Bán đất tại Thị trấn Dương Minh Châu, Huyện Dương Minh Châu