Bán kho, nhà xưởng tại Phường Hố Nai, Thành phố Biên Hòa