Bán kho, nhà xưởng tại Phường Hóa An, Thành phố Biên Hòa