Bán nhà riêng tại Phường Đông Vĩnh, Thành phố Vinh