Bán nhà riêng tại Phường Trường Thi, Thành phố Vinh