Bán nhà riêng tại Phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang