Bán nhà riêng tại Phường Phước Tiến, Thành phố Nha Trang