Bán nhà riêng tại Phường Phương Sài, Thành phố Nha Trang