Bán nhà riêng tại Phường Phương Sơn, Thành phố Nha Trang