Bán nhà riêng tại Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang