Bán nhà riêng tại Phường Vĩnh Hòa, Thành phố Nha Trang