Bán nhà riêng tại Phường Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang