Bán nhà riêng tại Phường Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang