Bán nhà riêng tại Phường Vĩnh Trường, Thành phố Nha Trang