Bán nhà riêng tại Phường Xương Huân, Thành phố Nha Trang