Bán nhà riêng tại Xã Vĩnh Phương, Thành phố Nha Trang