Bán nhà riêng tại Xã Vĩnh Trung, Thành phố Nha Trang