Bán trang trại, khu nghỉ dưỡng tại Xã Mông Hóa, Thành phố Hòa Bình