Bán trang trại, khu nghỉ dưỡng tại Xã Yên Quang, Thành phố Hòa Bình