Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Đường Hoàng Quốc Việt