Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Đường Nguyễn Khánh Toàn