Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Phường Phú Tài, Thành phố Phan Thiết