Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết